Kortsen Advokater ApS
Profil Værdier Ydelser Priser Advokatforbehold Kontakt

Kortsen Advokater ApS er stiftet i 2010 af advokat Anja Winther Kortsen, som er blandt de førende specialister i juridisk rådgivning inden for ejendomshandel samt udarbejdelse af testamenter, samejeoverenskomster, ægtepagter mv. Anja Winther Kortsen er tillige uddannet statsautoriseret ejendomsmægler og valuar, og har på denne måde flere indgangsvinkler til en ejendomshandel.

Kortsen Advokater ApS har et klart - men enkelt - mål, og det er at forblive blandt de absolut bedste, herunder at yde den absolut bedste service! Derfor tager vi os af alle sager og øvrige henvendelser samme dag, som vi modtager dem, og vi er yderst fleksible, idet vores åbningstider afhænger af, hvornår vores klienter har tid.

Kortsen Advokater ApS lægger stor vægt på at være personlige og nærværende, således at vi kan yde en totalrådgivning med udgangspunkt i den enkelte klients situation, behov og ønske. Vi rådgiver naturligvis inden for såvel det ejendomsretlige som det familie- og arveretlige, men vores totalrådgivning omfatter tillige de økonomiske og skatteretlige aspekter.

Kortsen Advokater ApS sørger for at få afstemt vores klienters forventninger ved sagens opstart, idet vores klienter kan forvente, at vi leverer vores arbejde til tiden og til den aftalte pris. Grundet et højt fagligt niveau kan vi tilbyde en totalrådgivning af ejendomshandlen til helt faste priser. Vi tilbyder derfor en fast pris uden ekstra gebyrer eller lignende, og uanset sagens omfang i forhold til forhandling af sagen mv., ligesom vi uden ekstraopkrævning besvarer diverse spørgsmål, som ikke direkte er relateret til selve sagen.

Kortsen Advokater ApS modtog i 2015 en Gazelle fra Børsen, hvilket vi på kontoret blev enormt stolte og taknemmelige over. Det er virkelig rart at mærke, at vores arbejdsindsats samt ofte lange arbejdsdage således kan bibringe os et dejligt skulderklap!

Vi ser frem til et godt samarbejde!Kontorets åbningstider er mandag til torsdag fra kl. 09.00 – 17.00 og fredag fra kl. 09.00 - 16.00 i forhold til selve sagsbehandlingen, idet vores åbningstider ellers afhænger af, hvornår vores klienter har tid.

_________________________________________________________________________

Vores advokater er beskikket af Justitsministeriet og er således en del af Advokatsamfundet.
Kortsen Advokater ApS arbejder efter "Etiske regler for advokaters rådgivning om fast ejendom til forbrugere udarbejdet i samarbejde mellem Forbrugerrådet og Advokatrådet".
Kortsen Advokater ApS har ansvarsforsikring hos HDI Gerling, Indiakaj 6, 1., 2100 København Ø, som dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves. Derudover har vi stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler.
Kortsen Advokater ApS anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting.

Kortsen Advokater ApS // Farum Hovedgade 16, 3520 Farum // tlf. 4447 3757 // mobil: 2020 3757 // e-mail: info@kortsen.dk